För ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen.

Ny som Chef–Utvecklande Ledarskap (UL), start januari 2018

Till januari 2018 startar en ny omgång av det populära utvecklingsprogrammet! Målet med programmet Ny som Chef – Utvecklande ledarskap (UL) är att du ska utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap, för att därigenom kunna utveckla medarbetarna och på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Programmet vill ge dig som deltagare en god grund för ditt ledarskap, att du ska känna dig säker och trivas i chefs-/ledarrollen. Syftet med programmet är att förbereda och utveckla ledare och chefer och bidra till att regionen genomsyras av ett utvecklande ledarskap.

Programstart är 15 januari 2018. Sista anmälningsdag 24 november 2017. Läs mer och anmäl dig här HÄR