För ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen.

Hösten omgång av "Jag vill bli skolledare!?" Anmälan öppen till 31/8!

Tycker du att skolledarskap verkar spännande och utmanande? Har du funderat på att gå in i en skolledarroll, men ännu inte bestämt dig? Utvecklingsprogrammet ”Jag vill bli skolledare!?” vänder sig till dig som vill och har potential att vidareutvecklas i din yrkesroll, och som är nyfiken på vad det innebär att arbeta som skolledare.

Som deltagare får du tillsammans med andra utveckla din ledarskapsförmåga samt få förståelse för skolledarskapets möjligheter och villkor, i förhållande till de områden som är centrala för uppdraget– Vad gör egentligen en skolledare? Målet med programmet är att deltagarna ska få ökad kunskap 
om och inblick i vad skolledarskap innebär innan beslutet att gå vidare till en rektors- eller förskolechefstjänst. Programmets upplägg ska också ses i ljuset av kommande rekryteringsbehov av skolledare – en satsning på ökad skolledarkompetens är en god strategisk satsning för framtiden.

Utbildningsprogrammet genomförs vid sex tillfällen (heldagar) under 2017 och 2018, med start 3 oktober. Sista dag för anmälan är 31 augusti 2017.  För mer info och anmälan läs här