För ett utvecklande, attraktivt och hållbart ledarskap i Göteborgsregionen.

Anmälan öppen till programmet Ny som Chef–Utvecklande Ledarskap

Målet med programmet Ny som Chef – Utvecklande ledarskap (UL) är att du ska utveckla ditt personliga och hållbara ledarskap, för att därigenom kunna utveckla medarbetarna och på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Programmet vill ge dig som deltagare en god grund för ditt ledarskap, att du ska känna dig säker och trivas i chefs-/ledarrollen. Syftet med programmet är att förbereda och utveckla ledare och chefer och bidra till att regionen genomsyras av ett utvecklande ledarskap.
 
Programstart är 30 augusti 2017. Sista dag för anmälan är 26 maj 2017. Läs mer om programmet och anmäl dig här